Bruttium, Kroton, Stater ca 530-500 f.Kr - Mycket vackert och tilltalande exemplar med bevarad präglingsglans

14 950 kr

Bruttium, Kroton, Stater ca 530-500 f.Kr - Mycket vackert och tilltalande exemplar med bevarad präglingsglans
Ornamenterad tripod med ben som avslutas med lejontassar. Överst ormar stickand upp sina huvuden ur urnans övre del. Grekiska bokstäver till vänster, med förkortning för Kroton. Frånsidan inkuse. Ett osedvanligt vackert exemplar med mycket bevarad ursprunglig bottenglans. Kvalitet 1+/01-01. SNG ANS 227-234; SNG Lockett 597; HN Italy 2075. 7.89g, 28mm.


Bruttium, Kroton AR Stater. Circa 530-500 BC. Tripod-lebes, legs terminating in lion's paws, with ornaments on and serpents rising from the bowl; QPO to left / Incuse of obverse, ornaments and serpents in relief. SNG ANS 227-234; SNG Lockett 597; HN Italy 2075. 7.89g, 28mm, 12h. Near Extremely Fine; lustrous surfaces.