Romerska riket, Augustus, denar med kraftfullt porträtt - MYCKET VACKER!

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Romerska riket, Augustus, denar Lugdunum ca 11-10 f.Kr. MYCKET VACKER! (Redan såld)
Kejsarens kraftfulla lagerkrönta porträtt med omskriften AVGVSTVS DIVI F. På frånsidan Apollo stående. RIC 193a; BMCRE 484; RSC 163. 3.66g, 18mm, några gamla, ej störande märken. Vacker med lyster och gammal kabinettpatina, kvalitet 1+/01-01 (såld)


Augustus AR Denarius. Lugdunum, 11-10 BC. AVGVSTVS DIVI F, laureate head right / Apollo Citharoedus standing right, holding lyre and plectrum; IMP •XI[I] across fields; ACT in exergue. RIC 193a; BMCRE 484; RSC 163. 3.66g, 18mm, 5h. Near Extremely Fine; some minor scrapes to obv., attractive old cabinet tone.