Arvid Karlsteen 1647-1718 - En svensk medaljgravör - Utkommer 2023

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Arvid Karlsteen - En svensk medaljgravör - Utkommer 2023

Syftet med arbetet är att göra en omfattande inventering av Arvid Karlsteens medaljproduktion. Inventeringen kommer att omfatta både de medaljer som gjorts för svenska såväl som för utländska uppdragsgivare, både enskilda och kungliga. Tanken är att inventera bestånden i de större svenska museisamlingarna som KMK, UUM och Göteborgs Stadsmuseum, men även i de utländska museerna som Finlands Nationalmuseum i Helsingfors, Den Kunglige Mynt och Medaljsamlingen i Köpenhamn och i Tyskland museerna i Gotha, Berlin, Dresden och München samt även museerna i Paris och Wien. Dessutom avser jag att beskriva processen från ide' till färdig medalj och även penetrera de tekniska aspekterna av stamptillverkning och medaljproduktionen, med avseende på bla hållbarhet hos stampar, materialval och var gränserna går för relief och diameter och vilka faktorer och val som påverkar detta.


Utgångspunkten för föreliggande arbete är den omfattande studien som gjordes av Stig Stenström och publicerades i hans avhandling: "Arvid Karlsteen hans liv och verk 1944". I mina preliminära efterforskningar kan jag konstatera att Stenström ej tagit med vissa arbeten utförda för de tyska furstehusen, vilket givetvis inspirerar till vidare efterforskningar i dessa domäner. Medaljerna kommer att fotodokumenteras och måttsättas, vikt och diameter samt vilka metaller som använts. Det statistiska datat kommer att föras in i tabeller med angivande av provenienser och tekniska specifikationer. I tillägg till den musiala inventeringen kommer statistik av kommersiella försäljningar att inbegripas, medaljerna kommer att raritetsbestämmas och värderingspriser kommer att integreras. I katalogdelen avbildas samtliga medaljer i färg i kronologisk ordning med tillhörande beskrivning och statistiskt data. Utöver tabelleringen i katalogdelen kommer utvalda, historiskt numismatiskt speciellt intressanta, medaljer att belysas med planschsidor och fördjupningstexter. Dessutom kommer, i likhet med Stenströms avhandling, en historisk beskrivning inledningsvis att presenteras. Alla texter översätts till tyska och engelska.


En ledstärna i arbetet är att öka förståelsen och kunskapen om numismatik i kombinaton med att försöka bredda samlandet genom en pedagogiskt, inspirerande och estetiskt tilltalande disposition. Boken ska förhoppningsvis tilltala forskare, inbitna specialsamlare såväl som nybörjare. Det färdiga arbetet blir unikt i sitt slag.

Forskningsarbetet beräknas påbörjas i januari 2021 och slutföras i december 2022. Arbetet avslutas med färdigt manus och boken trycks och utkommer 2023.