Adolf Fredrik - 10 dukater 1748 - Guldmedalj - UNIK i privat ägo

295 000 kr

Adolf Fredrik - 10 dukater 1748 - Guldmedalj - UNIK i privat ägo
Ett fantastiskt objekt och högsta historiska och numismatiska betydelse. Präglad med anledning av tronföljarens andre son, prins Karls födelse den 26 september 1748. Guldmedalj i 10 dukaters vikt. Medaljen är UNIK i privat ägo. 34.78g, 36mm, graverad av Daniel Fehrman, Hildebrand 14. Obetydlig rispa och plantsfel. Kvalitet 01/0. Denna medalj ingick i en storslagen gåva från konung Gustav III till sin kusin Peter Fredrik av Holstein-Gottorop 1780.


Totalt existerar följande tre exemplar:
1. Kungliga gåvan 1780 (detta exemplar)
2. Kungliga Myntkabinettet i Stockholm
3. Bundessamlung von Münzen, medaillen und Geldzeichnen, Wien


ÅTSIDA
Adolf Fredrik och Lovisa Ulrikas högervända bilder samt omskriften: "AD•FRID•R•S•P•H•ET LUD•ULRICA F•W•B•R•FILIA• / DAN•FEHRMAN", som i översättning utskrivet blir=Adolf Fredrik, Sveriges rikes arvfurste, och Lovisa Ulrika, dotter till Fredrik Wilhelm, konung av Preussen.


FRÅNSIDA
Två korslagda ymnighetshorn med fallande frukter och blommor. Det ena hornet beströdd med bokstaven G (Gustavus), den andra med bokstaven C (Carolus). Text ovanför: "GEMINATAE•TEMPORVM•DELICIAE•". Undertill texten: "D•13•IAN• / MDCCXLVI" samt "D•26•SEPT•/MDCCXLVIII•" Hela texten i översättning=En dubbel glädje för vår tid - Den 13 januari 1746, den 26 september 1748.


Den Kungliga gåvan 1780
På Albert Reichmanns auktion nr 26 i Halle den 24 september 1924 såldes första delen av en märklig, ja, man kan säga en unik samling mynt och medaljer. Det var den s.k. Oldenburgska samlingen som skulle säljas, alltså efter storhertig Friedrich August von Oldenburg. Av auktionskatalogens 166 objekt var alla i guld, förutom en i platina. Den svenska avdelningen omfattade 83 objekt varav 34 stycken guldmedaljer var från Adolf Fredrik, 5 stycken från Lovisa Ulrika, 23 stycken från Gustav III samt 1 styck från vardera Sofia Magdalena, hertig Karl och Sofia Albertina, sammanlagt 65 stycken medaljer samtliga smakfullt avbildade vilket gör auktionskatalogen till ett värdefullt bildverk.


Medaljernas bakgrund och orsak till försäljningen var den gåva Gustav III 1780 förärade sin besökande kusin Peter Fredrik av Holstein-Gottorp, sedermera regerande hertig av Oldenburg 1823-29. Guldmedaljerna presenterades i ett av Lovisa Ulrikas mynt- och medaljskåp ”uti Hans Maj: ts inre Cabinet”, som besöktes den 6 mars. (Skrinet såldes senare på auktion Bukowski, Stockholm 2009, Nr. 800). Säkert var denna minst sagt storslagna gåva på 1200 dukater (omkring ca 4 kg) planerad, men för oss nutidsmänniskor också ett utslag av storhetsvansinne. Detta var dock ett nytt sätt för representation och dynastisk propaganda. Vid överlämnandet av den magnifika gåvan yttrade Gustav III till prins Peter: ”Denna samling (som) innehåller lovtal över Eder släkt skall Ni säkert finna behag i, min herr kusin”. Även om guldet ofta var den naturliga metallen i en kunglig representationsgåva, förundras man över det stora antalet medaljer (blott två-tre stora guldmedaljer ansågs tillräckligt för vilken hög utländsk dignitär som helst). Att alla 65 medaljerna fanns avpräglade i guld före 1780 är inte troligt. I Sverige var silver den naturliga präglingsmetallen och en hel del kompletteringar torde därför ha gjorts för att uppnå en Historia Metallica över en av husets Holstein-Gottorps grenar.


Efter första världskrigets slut skedde stora förändringar i Europa, både ekonomiska och politiska. Furstar abdikerade eller avsattes, så även i det Oldenburgska huset. Den kungliga gåvan, som alltså av sin samtid kritiserats för sitt överdåd behölls i släktens ägo till 1924. Sämre tider tvingade emellertid familjen att avyttra dessa klenoder. Den värdefulla mynt- och medaljsamlingen såldes på två auktioner 1924. Av det övriga svenska materialet kan nämnas en ”Gnadenpfennige”, en emaljerad och diamantbesatt medalj i grönt, lila och svart som Gustav II Adolf hade skänkt till greve Anthon Günther av Oldenburg (Se vidare beskrivning under avdelningen Gustav II Adolfs medaljer). Vidare fanns fem Smålandsdukater; 1765, 1766, 1771, 1796 och 1801 alla inköpta av huset Oldenburg på den (Johan) Scharpska auktionen i Stockholm i november 1851.