Adolf Fredrik, biskopen av Lübeck, vald till svensk tronföljare 1743 - Ocirkulerat toppexemplar - MYCKET SÄLLSYNT - RR av Hartman

9 950 kr

Adolf Fredrik, biskopen av Lübeck, vald till svensk tronföljare 1743 - Ocirkulerat toppexemplar - MYCKET SÄLLSYNT - RR
Sverige förklarat krig mot Ryssland den 28 juli 1741, dock skulle det visa sig vara en missräkning då den kraftfulla ryska prinsessan Elisabeth strax efteråt gjorde en statskupp och satte sig som kejsarinna på den Ryska tronen. Den svenska armen, under inkompetent ledning, led stora förluster bland annat på grund av svält och sjukdomar under vintern. Dett illa förda kriget led till förlust efter förlust och ledde slutligen fram till kapitualtionen i Helsingfors i augusti 1742. Ryssland hade nu intagit hela Finland fram till Västerbottens gräns. Samtidigt fortgick det politiska käbblet mellan de två partierna, Hattar och Mössor i Sverige och där den viktiga tronföljdsfrågan diskuterades. Efter olika turer i fredsförhandlingar och förslag om olika tronföljare skedde valet, efter stora påtryckningar och krav från den ryska kejsarinnan, att välja den tyska biskopen Adolf Fredrik av Lübeck som svensk tronföljare. Den 23 juni 1743 blev Adolf Fredrik formellt vald till svensk tronföljare.


Tronföljdsmedaljen
Ett synnerligen vackert ocirkulerat exemplar med full präglingsglans och endast helt obetydliga märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. Samtliga kända existerande exemplar, enligt Bror Emil Hildebrand 1874, är präglade med spräckt åtsidestamp, vilket syns som ett "tumgrepp" nederst på åtsidan. Brons, kvalitet god 01+, 35.61g, 42.8mm, Hildebrand 1, graverad av Hartman.


Sällsynthet
Utöver det här utbjudna bronsexemplaretI ingick ett exemplar i greve Bondes samling som såldes 2008. Jag har inte noterat några silverexemplar av Hildebrand 1. I Sune Eberhard Cronas samling som såldes i Amsterdam 1937 ingick ett tvådelat avslag i tenn. I KMK:s samling finns två silverexemplar. Medaljen torde vara synnerligen sällsynt och enligt  min statistik utan tvekan RR, dvs maximalt 10 kända exemplar i privat ägo.


Åtsida
Tronföljarens högervända bröstbild, under bilden gravörens namn och i omskriften texten: "ADOLPHUS FRIDERICUS PRINC HAER SVEC
GOTH WAND HAER NORV DUX SLES HOLS", som översatt lyder: "Adolf Fredrik, arvfurste över svear, göter och vender, arvinge till Norges tron, hertig av Schleswig-Holstein".


Frånsida
Ett fyrtorn med strålande lanterna på en klippa vid havet, där skepp och mindre fartyg seglar. På himmelen syns stjärnor och moln. Överst i omskriften texten: "OMNIBUS PRODESSE CUPIT" och i avskärningen: "DEI GRATi REG MAIs NUT SENAT ET STAT UNANIMi CONSENS SUCCESS REGNi SVEC ELECT D 23 IUNIi 1743", hela texten översatt betyder: "Hans önskan är att gagna alla - Med Guds nåde, i
enlighet med Kungl. Majestäts vilja, med rådets och ständernas enhälliga samtycke vald till Svea Rikes tronföljare den 23 juni 1743".