Adolf Fredrik - kronprins Fredrik Adolfs födelse 1750 av Daniel Fehrman

2 950 kr

Tronföljarens tredje son Fredrik Adolfs födelse på Drottningholm den 7 juli 1750


Om medaljen och dess sällsynthet - Ex. Bonde
Ett tilltalande exemplar med vacker guldskimrande präglingsglans bevarad runt porträtt och de upphöjda partierna, medaljen har hanterats och uppvisats genom seklerna som ett memento över prinsen och tronföljarens födelse. Fälten har en hel del hanteringsmärken och de upphöjda partierna visar ett lätt slitage, men fortfarande ett charmigt och vackert exemplar. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast två silverexemplar noterats. Det här utbjudna exemplaret ingick i greve Bondes samling och såldes av Ulf Nordlind 2010 med objektsnummer 417. Medaljen saknades i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. Ytterligare ett exemplar känner jag till, nämligen den medaljen som ingick i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 625. Totalt känner jag sålunda till tre exemplar enligt ovanstånde statistiska källor och som sådan sällsynt. Graverad av Daniel Fehrman. Kvalitet god 1++, R, 15.28g, 34mm. Hildebrand 16. 


Åtsida
Adolf Fredriks högervända bröstbild, iklädd harnesk med hermelinsmanteln över vänstra axeln och ordensband. Nedanför bilden gravörens namn: "D. FEHRMAN". I omskriften: "ADOLPHUS FRID. REGNI SVEC. PRINC. HAER" som översatt lyder: "Adolf Fredrik, arvfurste till Sveriges rike". Observera att Adolf Fredrik ännu inte var krönt kung utan fortfarande bara vald tronföljare.


Frånsida
En kvinna (Sverige), framställd som Dea Roma med hjälm på huvudet, tronande på ett harnesk, mot vilket tre sköldar stå lutade. Vänstra handen vilande på svärdsfästet och i den högra hållande en glob, på vilken står en fenix med solstrålar runt huvudet. I omskriften: "FELIX PROLE VIRUM" och i avskärningen:  FRIDER. ADOLPH. PR. SVEC. NATO D. 7. IULII 1750". Hela texten översatt lyder: "Lycklig genom manlig avkomma - Med anledning av att Fredrik Adolf, prins av Sverige, föddes den 7 juli 1750".