Adolf Fredrik med anledning av sonen Karls (XIII) födelse 1748 av Daniel Fehrman - MYCKET SÄLLSYNT - RR

7 500 kr

Tronföljarens andre son Prins Carls födelse den 26 September 1748
Prins Carl blev, enligt Rikets Ständers fattade beslut, utnämnd till storsmiral i Svenska flottan på dagen för sitt dop. Dopet förrättades i gamla rikssalen av ärkebiskop Henrik Benzelius. På medaljen firas även den första sonens födelse, nämligen Gustav (III) den 13 januari 1746.


Om medaljen och dess sällsynthet - RR
Ett vackert ocirkulerat exemplar med full skimrande präglingsglans i behåll, obetydliga märken av hantering och endast helt obetydligt kabinettsslitage på de översta partierna. Medaljen är präglad med en sprucken åtsidestamp, vilket gett till effekt att stampens sprickor ser ut som repor på åtsidan, men i själva verket är lätt upphöjda åsar. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast ett tennexemplar, ett bronsexemplar och tre silverexemplar noterats. Ett av silverexemplaren ingick i greve Bondes samling och såldes 2008 av Künker och Nordlind på auktion 145 med objektsnummer 7554. saknades även i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. Utöver det angivna bronsexemplaret ingick även ett i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 623, kvalitet 01. Det här utbjudna tennexemplar är sålunda det enda av mig kända i den privata marknaden, enligt ovanstånde statistiska källor. Medaljen torde sålunda vara extremt sällsynt. Graverad av Daniel Fehrman. Kvalitet 01/0, RR, 12.90g, 33.7mm. Hildebrand 14.


Åtsida
Adolf Fredrik och Lovisa ulrikas högervända bröstbilder. Nedanför gravörens namn: "DAN. FEHRMAN". I omskriften: "AD. FRID. R. S. P. H. ET LUD. ULRICA F. W. B. R. FILIA.", som översatt lyder: "Adolf Fredrik, Sveriges rikes arvfurste, och Lovisa Ulrika, dotter till Fredrik Wilhelm, konung av Preussen".


Frånsida
Två korslagda ymnighetshorn med fallande frukter och blommor. Det ena hornet bestrött med bokstaven G, det andra med C (Gustavus och Carolus). Ovanför texten: "GEMINATAE. TEMPORVM. DELICIAE". Nedanför: "D. 13. IAN. MDCCXLVI * D. 26. SEPT. MDCCXLVIII". Hela texten översatt lyder: "En dubbel glädje för vår tid - Den 13 januari 1746, den 26 september 1748".