Drottning Ulrika Eleonoras kröning den 25 november 1680 av Arvid Karlsteen - RR

7 500 kr

Drottning Ulrika Eleonoras kröning den 25 november 1680 av Arvid Karlsteen - RR
Ett ocirkulerat toppexemplar. Detta exemplar är i tenn och som sådan synnerligen sällsynt. I min inventeringar har jag endast noterat det här utbjudna exemplaret tenn, i silver har jag noterat tre exemplar under de senaste ca 20 åren. På åtsidan avbildas drottningens högervända bröstbild samt omskriften: "VLRICA ELEONORA, REGINA". På frånsidan kröner konung Karl XI sin sittande drottning, Ulrika Eleonora prinsessa av Danmark. I omskriften texten: "AVCTA FELICITAS SEPTENTRIONI" som översatt betyder: "Nordens lycka har ökats". Tenn, 25.87g, 44.0mm, HK 6, Stenström 41, kvalitet 01/0, RR.