Erik XIV - Konungens avsättning 29 september 1568 av Arvid Karlsteen R

7 950 kr

Erik XIV - Konungens avsättning 29 september 1568
En praktfull medalj graverad av Arvid Karlsteen med anledning av att konungen blir avsatt, skild från regeringen den 29 september 1568. Vackert exemplar med fin originalpatina och fullt bevarad präglingsglans. Åtisdan med två mindre stampskador kl 11, små bristningar i stampen har vid präglingen fyllts med metall och ser ut som två små klumpar. Kvalitet 1+/01-01, 64.07g, 51.67mm. Hildebrand 7, Stenström 111. Åtsidans stamp graverad 1699, frånsidan efter Keders projekt år 1700. Ex. Künker 2013:242:3198. Denna medalj ingår i den sk Karlsteens första regentlängd och är relativt sällsynt. Jag har endast noterat två försäljningar i den internationella databasen Coin archives Pro under de senaste ca 20 åren.


ÅTSIDA
Erik XIV:s högervända bröstbild, med långt skägg iklädd rustning med draperad mantel. I omskriften: "ERICVS XIV, D G REX SVECIAE" som översatt lyder: "Erik XIV, med Guds nåde Sveriges konung". Under bilden gravörens monogaram AK.


FRÅNSIDA
Ett bord med ett symboliskt avbrutet svärd samt omskriften: "RIGORE SVO DISSILVIT NIMIO" som översatt lyder: "Den knäcktes av sin egen hårdhet".


Silbermedaille o. J. (um 1700), unsigniert, von A. Karlsteen, auf seine Absetzung. Geharnischtes Brustbild r. mit umgelegtem Mantel//Ein zerbrochenes Schwert liegt auf einem Tisch. 51,67 mm; 64,07 g. Hildebrand I, S. 25, 7; Stenström (NNÅ 1945) 111. R Herrliche Patina, kl. Randfehler, fast vorzüglich