Fredrik I - Konungens instiftar Serafimer-, Nordstjärne- och Svärdsordnarna 1748 av Daniel Fehrman - Ocirkulerat toppexemplar- RAR

4 500 kr

Fredrik I - Konungens instiftar Serafimer-, Nordstjärne- och Svärdsordnarna 1748 - Ocirkulerat toppexemplar- RAR
Konungen instiftar Serafimer-, Nordstjärne- och Svärdsordnarna den 23 februari 1748 varefter den första dubbningen ägde rum på konungens 73-års dag. Denna dag förklarades även vara ordnarnas instiftelsedag. Ett mycket vackert exemplar. ocirkulerat toppexemplar med full lyster och endast några obetydliga märken. Brons, graverad av Daniel Fehrman. Hildebrand 71. 12.63g, 31.5mm, kvalitet 01/0. Ex. Samling Crona 1937. Utöver det här utbjudna exemplaret i brons har jag inte noterat några andra exemplar under de senaste 20 åren. RAR


ÅTSIDA
Konungens högervända bröstbild samt omskriften: "FRIDERICUS D G REX SVECIAE"


FRÅNSIDA
Nordstjärneordens storkors med inskrift på globen: "NESCIT OCCASVM", i omskriften: "CLARAE ET IMMOTAE VIRTUTI" samt nedtill i avskärningen: "ORDO
STELLAE POLARIS INSTIT 1748", hela texten översatt lyder: "Åt en lysande och orubbad dygd - Den vet inte av
någon nedgång - Nordstjärneorden instiftad 1748"