Gustav II Adolf, Belönings- och tapperhetsmedalj 1631 - utdelad av konungen

7 950 kr

Gustav II Adolf, Belönings- och tapperhetsmedalj 1631 - utdelad av konungen
Tapperhetsmedaljer utdelades till välförtjänta personer under 30-åriga kriget som pågick på kontinenten, mestadels i nuvarande Tyskland. Medaljen gjöts med ögla (denna medalj har fått den avbruten) i silver för att sedan förgyllas. Medaljen bars i kedja hängande över bröstet. Ett välbevarat och tilltalande exemplar med ett kraftfullt porträtt över konungen. Medaljen har även fått stå som modell för senare tiders utgåvor. En högt skattad konstnärlig utformning. Förgyllt silver, 40x31mm, 16.35gram. Hildebrand I:150:94.


ÅTSIDA
Gustav II Adolfs lagerkrönta bröstbild med omskriften: "GVSTavus ADOLPhus, Dei Gratia SVECorum, GOThorum, WANDalorum REX. Magnus Princeps Finlandiae. Dux Esthoniae ET Careliae.Ingriae DOminus",  vilket översatt lyder=Gustav Adolf, med Guds nåde svears, göters och venders konung. Storfurste av Finland. Hertig av Estland och Karelen. Herre till Ingermanland. (Versalerna är den faktiska inskriptionen och gemenerna är orden helt utskrivna).


FRÅNSIDA
Ett lejon stående med svärd ochsköld i händerna ovanpå en hög med vapen samt omskriften: "DEO ET VICTRICIBVS ARMIS", vilket är ett av hans valspråk och i översättning lyder=Med Gud och segrande vapen.


Tragbarer, ovaler, vergoldeter, silberner Gnadenpfennig 1631, mit Signatur KS. Brustbild des schwedischen Königs Gustav II. Adolf r. mit Lorbeerkranz und umgelegtem Mantel//Löwe schreitet mit rundem Schild und erhobenen Schwert l. über Waffenhaufen. 40x31mm; 16.35 g. Hildebrand I:150:94. sehr schöner, vergoldeter Originalguß

Gnadenpfennige dienten zur Belohnung und Anerkennung von Verdiensten und wurden dem Empfänger in Gnaden überreicht. Sie besaßen neben einem hohen ideellen auch einen bedeutenden materiellen Wert. Getragen wurden diese Gnadenpfennige mitunter an breiten schweren Goldketten, die wie eine Feldbinde schräg über den Oberkörper gelegt wurden. Gnadenpfennige entsprechen den späteren Verdienstorden.