Gustav II Adolf - Tapperhetsmedalj i guld 1632 - EXTREMT RAR

12 500 kr

Gustav II Adolf - Tapperhetsmedalj i guld 1632 - EXTREMT RAR
En vacker liten tapperhetsmedalj utdelad i Tyskland under 30-åriga kriget för tapperhet eller att bäras som äretecken. En extremt rar guldmedalj. Ett tillfälle. Guld 2.81g, 19x12,40mm, Hildebrand 124. Ögla uptill för att bäras, nedtill borttagen ögla. Kvalitet 1/1+. Åtisidan med konungens bild och på frånsidan konungens krönta monogram GA. (Medalen (detta ex)j är även beskriven och avbildad på sidan 132 i SVERIGES GULDMYNT)