Gustav II Adolfs minne av Arvid Karlsteen - MYCKET VACKERT EXEMPLAR

9 900 kr

Gustav II Adolfs minne graverad av Arvid Karlsteen 1700 - MYCKET SÄLLSYNT
En mycket vacker minnespenning över Gustav II Adolf. Tekniskt ocirkulerad med full sammetsglänsande präglingsglans bevarad, endast med minimalt kabinettsslitage på de högsta partierna och obetydliga hanteringsmärken. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har inte ett enda exemplar i brons noterats under de senaste ca 20 åren, medan det sålts fyra exemplar i silver, varav ett ingick i greve Bondes samling som såldes 2008 med objektsnummer 7088 (kvalitet fast vz), ett andra exemplar ingick i Sven Svenssons samling och såldes 2017 (SS 9265). Ett exemplar i silver ingick Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 139 (kv. vz). Det här utbjudna bronsexemplaret är sålunda det enda av mig kända enligt ovanstående statistiska källor och torde vara mycket sällsynt. Graverad av Arvid Karlsteen. Kvalitet 01, RR, Silver, 74.43g, 52mm. Hildebrand 236, Stenström 115.Åtsida
Konungens högervända bröstbild, bärande harnesk. Under axeln gravörens initialer: AK. I omskriften: "GVST. ADOLPH. D. G. REX. SVECIAE."


Frånsida
Den strålande solen i centrum och i omskriften: "TOTVM. HAVD. CAPIT. INTEGER. ORBIS." som översatt lyder: "Hela världen rymmer honom inte hel och hållen".