Gustav II Adolfs minne och seggerrika kamp mot hans fiender - EXTREMT SÄLLSYNT - RRR

19 950 kr

Gustav II Adolfs minne och seggerrika kamp mot hans fiender - EXTREMT SÄLLSYNT - RRR
En synnerligen sällsynt minnesmedalj. I min inventering har jag inte hittat någon enda försäljning utöver det här utbjudna exemplaret som såldes 1937 av Felix Schlessinger i Amsterdam, när Sune Eberhard Cronas mycket omfattande medaljsamlingen klubbades bort. Medaljen är utgiven till minne över konungens segerrika kamp mot trosfrihetens fiender med den Tysk-Romerska kejsaren i ledningen. Ett mycket vackert förgyllt tennexemplar i helt oskatt skick. Åtsidans förgyllning något matt. Kvalitet 01, 40.83g, 49mm, Hildebrand 233. Ex. Crona nr 137.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild samt omskriften: "GVSTAVVS ADOLP D G SVEC GOTH WAND Q REX" som översatt betyder: "Gustav Adolf, med Guds nåde svears, göters och venders konung"


Frånsida
Konungen galopperande över slagfältet bärande hatt och kommendörstaven i handen, i bakgrunden trupper