Gustav III - Konungens omsorg att skydda Sveriges handel och sjöfart 1782 - Ocirkulerat toppexemplar av Gustaf Ljungberger - Extremt sällsynt

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Gustav III 1782 - Skeppsbron i Stockholm - EXTREMT SÄLLSYNT - RRR
Ett ocirkulerat toppexemplar präglad med härligt hög relief, fullt bevarad underbart skimrande präglingsglans, endast med mindre hanteringsmärken och obetydligt kabinettsslitage. På åtsidan några helt obetydliga ärgfläckar.  Graverad av Gustaf Ljungberger. Ex. friherre Bonde, Nordlind auktion 2010:6:445. Kvalitet 01/0, 70.85g, 55mm, Hildebrand 62.


En ytterst sällsynt medalj med intressant stockholmsmotiv - Skeppsbron 1782. Till minne av Gustav III:s beskydd av handel och sjöfart. Medaljen saknades helt i Sven Svenssons samling i de delar som såldes av Hirsch Mynthandel 1966 och 1970. Ett exemplar i tenn ingick i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schelessinger 1937 i Amsterdam. Jag har själv omsatt ett silverexemplar inköpt i München 2019. Det finns inga heller inga exemplar noterade under den senaste ca 20-årsperioden av alla de auktionsföretagens försäljningar som är noterade i den stora internationella auktionsdatabasen Coin Archives Pro. Totalt känner jag sålunda till totalt tre exemplar, ett i silver, ett i brons och ett i tenn enligt ovanstående statisatiska källor och torde sålunda vara extremt rar.


ÅTSIDA
Konungens högervända bild med gravörens namn undertill samt omskriften "GUSTAVUS III, D. G. REX
SVECIAE" I översättning=Gustav III, med Guds nåde Sveriges konung.

FRÅNSIDA
Stockholms Skeppsbro med packhus och skepp. I omskriften "TE TUTA ET AUCTA PARENTE" och längst ned i avskärningen "COMMERCIA CIV. STOCKH. MDCCLXXXII." I översättning=Tryggad och förkovrad under ditt faderliga beskydd. - Stockholms stads handel 1782.