Gustav III:s död och begravning 1792 av Fejrman - Ocirkulerat praktexemplar - Extramt RAR - RRR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Konungens död i Stockholm den 29 mars och begravning i Riddarholmskyrkan den 14 maj 1792 (Objektet redan sålt!)
Gustav hade krossat partiernas makt och därmed skaffat sig en mängd fiender inom adeln och militären. Missnöjet från dessa grupperingar blev allt häftigare och planer på att avsätta eller mörda konungen tog form. I kretsen av de sammansvurna fienderna fann man att f. d. Kapten vid Livgardet Johan Jakob Anckarström var villig att utföra dådet, nu gällde det bara att hitta ett lämpligt tillfälle för själva attentatet. Gustav III hade fått flera varningar om att ett attentat mot honom planerades, men han (i likhet med Julius Caesar), viftade bort det hela och agerande som vanligt. På en maskeradbal i operahuset i Stockholm den 16 mars 1792 smög sig så Ankarström upp bakom konungen och avlossade ett skott som sårade kungen, dock föreföll skadan initialt inte vara så svår. Maskeradbalens alla ingångar spärrades av och demaskering skedde, alla fick lämna sina namn till polismästaren innan de lämnade balen. Konungen fördes sårad hem till slottet. Såret som till en början tycktes vara mindre farligt, förvärrades snart så att Konungen avled efter svåra plågor den 29 mars. Vid den här tiden fanns inget antibiotika och det var vanligt att sår blev infekterade och ledde till blodförgiftning och döden. Det kungliga liket bisattes den 13 april i Riddarholmskyrkan, där jordfästningen förrättades den 14 maj av ärkebiskopen Uno von Troil.


Om medaljen och dess sällsynthet - RRR
Ett  ocirkulerat praktexemplar, som taget direkt ur stampen. Fullt bevarad och underbart vackert blåguldskimrande präglingsglans. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast tre försäljningar av silvermedaljen skett varav ett av exemplaren ingick i greve Bondes samling och såldes av Ulf Nordlind 2010 med objektsnummer 449. Ytterligare ett exemplar i silver ingick även i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 716. Medaljen saknades helt i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. När det gäller bronsmedaljen så förefaller den vara Extremt sällsynt då jag inte noterat några försäljningar alls från dessa källor, som inkluderar de tre största medaljförsäljningar i modern tid. Totalt har jag noterat fyra exemplar i silver, men inte ett enda i brons. Det här utbjudna exemplaret är inhandlat i Ulf Nordlinds myntaffär på 1990-talet och är sålunda det av mig enda kända exemplaret på den privata marknaden. I KMK finns några exemplar i silver, dock inget i brons. Medaljen torde sålunda vara extremt sällsynt i brons. Graverad av Carl Gustaf Fehrman. Brons. Kvalitet 01/0, RRR, 74.84g, 57.10mm, Hildebrand 93.


Åtsida
Konungens högervända bild, lagerkransad, med långt, utslaget hår. I omskriften: "GUSTAVUS III. D. G. REX. SVECIAE". Nedanför bilden gravörens namn: "C. G. FEHRMAN".


Frånsida
Herkules svävande (GIII) över det brinnande bålet på berget Oeta, vid sidorna i fälten stjärnor och rökmoln. På bålet ligger Herkules kvarlämnade lejonskinn och klubba, på avstånd på vardera sidor om bålet syns cypressträd. I omskriften: "MAIORQVE VIDERI COEPIT" och i avskärningen: "XXIX MART. MDCCXCII", vilket översatt lyder: "Han började synas större - Den 29 mars 1792"