Gustav IV Adolf, 1/6 Riksdaler 1809, tilltalande exemplar med präglingsglans

1 450 kr

Gustav IV Adolf, 1/6 Riksdaler 1809, tilltalande exemplar med präglingsglans
Sjättedelarna är notoriskt något svagt utpräglade och ofta behäftade med plantsrispor, detta mynt är inget undantag, men trots det fortfarande tilltalande och med mycket bevarad ursprunglig präglingsgalns. Kvalitet 1+/01, 6.19g, 26.22mm, SMB 50 (SM44)