Gustav Vasa, Stockholm, 1/2 Mark 1560 - Vackert exemplar - Ex. Sven Svensson

27 500 kr

Gustav Vasa, Stockholm, 1/2 Mark 1560 - Vackert exemplar - Ex. Sven Svensson
Ett slitagemässigt mycket trevligt exemplar med en del bevarad präglingsglans. Präglad på plants av god silverhalt med härlig metalliska karaktär. Ett av de bättre bevarade exemplaren i marknaden med fin proveniens. Mindre, ej störande repor. Kvalitet 1+/01, SMB 111, 5.75g, Ex. Nils Lindberg (MISAB 15:37), Ex. Sven Svensson (Hirsch 1966:175, SS 1171)