Gustav Vasa - Svartsjö Daler 1544 med helt årtal - RAR

24 500 kr

Gustav Vasa - Svartsjö Daler 1544 med helt årtal - RAR
Dalern 1544 med helt årtal är en underskattad raritet där vi endast noterat 6 försäljningar de senaste 20 åren, jämfört med tex 1543 där vi noterat inte mindre än 30 försäljningar. Katalogpriset för myntet i 1+ är 40.000:-, se skärmdumpen från SVERIGES MYNTBOK 995-2022. Det här utbjudna exemplaret har varit monterat och har en del mindre märken i fälten, men på det stora hela ett tilltalande exemplar. 28,41 g, 43.09mm, kvalitet ca 1+. SMB 20 (SM 157a)