Gustav Vasa Svartsjö Mark 1546 med interpunktion av rosor som kolon på åt- och frånsidan RRR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Gustav Vasa Svartsjö Mark 1546 med interpunktion av rosor som kolon på åt- och frånsidan - RRR
T.G. Appelgren förtecknade samtliga varianter inklusive interpunktioner som han kände till i sin förteckning över Gustav Vasas mynt från 1933. Den här utbjudna varianten med kolon i form av rosor på åt och frånsidorna kände Appelgren endast till KMK:s exemplar, Appelgren nr 802a. Det här erbjudna exemplaret är identiskt så när som på att istället för ett kolon före ekollonet kl 12 på frånsidan har detta exemplar en ros på var sida. Denna interpunktionsvariant finns så vitt jag kan bedöma ej med i Appelgrens förteckning och torde som sådan vara mycket rar. I min inventering har jag endast noterat detta exemplar av varienten. Kvalitet god 1+, obetydliga plantsfel. Ett skapart och jämnt präglat exemplar. SMB 88 (SM184), 10.26g, 35.74mm