Karl XI - Konungens död den 5 april 1697 och begravning den 24 september samma år av Arvid Karlsteen - SÄLLSYNT

7 950 kr

Karl XI - Konungens död den 5 april 1697 och begravning den 24 september samma år - SÄLLSYNT
En medalj som sällan bjuds ut på marknaden, utöver det här utbjudna exemplaret har vi endast noterat två ytterligare försäljningar i silver och endast en i brons under de senaste ca 20 åren. Ett tillfälle med andra ord! Graverad av Arvid Karlsteen. Hildebrand 133, Stenström 102, Ex. Ticalen, Paul Levin, silver 38.4g, 41mm. Kvalitet 1+/01


ÅTSIDA
Konungens högervända bröstbild med peruk och iklädd manteldraperad harnesk. samt omskriften: "CAROLVS XI, D G REX SVECIAE" som översatt lyder: "Karl XI, med Guds nåde Sveriges konung". Under bilden gravörens initialer "AK".


FRÅNSIDA
En nedåtgående sol kastar strålar på molnen och över den trädbevuxna marken /Karl XI, med Guds nåde Sveriges konung (symboliken är tydlig). Ovanför texten: "TOTO MIRABILIS ORBE" som översatt lyder: "Beundrad över hela världen". I avskärningen årtal och datum för konungens födelse och död: "ORT D 24 NOV A 1655 OCCID D 5 APRIL A 1697"