Karl XII - Riksdaler 1707 utan peruk - Vackert typmynt med fantastisk lyster

75 000 kr

Karl XII - Riksdaler 1707- Ett vackert typmynt med fantastisk lyster
Ett tekniskt närmast ocirkulerat exemplar och med endast lätt kabinettsslitage och obetydliga märken av hantering. Fullt bevarad präglingsglans med vacker lyster. Ett mynt som saknas i de flesta samlingar. Med typmynt avses ett mynt med porträtt som endast präglats under ett år, vilket gör myntet extra eftersökt då alla som samlar typer behöver detta mynt till sin samling. SMB 2 (SM27), kvalitet 1+/01)(01, 28.73g