Karl XII - Segern över danskarna vid Helsingborg 1710 - Sällsynt -Toppkvalitet av Philipp Heinrich Müller

6 500 kr

Karl XII - Segern över danskarna vid Helsingborg 1710 - Sällsynt -Toppkvalitet
Greve Magnus Stenbocks seger över en talrikare dansk här vid Helsingborg den 28 februari 1710. En vacker tennmedalj i ocirkulerat skick med endast lättare märken av hantering och det sedvanliga kopparstiftet nedtill. 23.38g, 43.69mm, kvalitet 01-01/0, Hildebrand 1:570:156, graverad av Philipp Heinrich Müller. Vi har endast noterat två exemplar i Coin Archives Pro under de senaste ca 20 åren.


ÅTSIDA
Karl XII:s bröstbild vänd åt höger samt omskriften: "CAROLVS XII, Dei Gratia REX SVEciae", som översatt lyder=Karl XII, med Guds nåde Sveriges konung. Under konungens bild, gravörens initialer: "P.H.M.".


FRÅNSIDA
Krigsguden tronande iförd full rustning hållande svärd i ena handen och den andra vilande på sköld med Sveriges tre kronor. I omskriften: "PRO FOCIS - AD HELSINGBVRGVM 1710." som översatt lyder=Till försvar för våra hem - Vid Helsingborg 1710.


Schweden. Karl XII. 1697-1718.
Medaille 1710 von P. H. Müller, auf den schwedischen Sieg über die Dänen bei Helsingborg. Karl XII / Mars sitzt auf einem Haufen erbeuteter Fahnen und Waffen und hält in seiner Rechten ein Schwert. Mit der Linken deutet er auf einen Schild mit dem schwedischen Wappen. Hild. I p. 570,156,