Karl XI:s resa till Västerbotten 1694 för att se midnattssolen av Karlsteen - Extremt sällsynt - RR

19 900 kr

Karl XI:s resa till Västerbotten 1694 för att se midnattssolen av Karlsteen - Extremt sällsynt - RR
En extremt sällsynt praktfull tennmedalj, präglad till minne av konungens resa till Västerbotten den 14-15 juni 1694 där han i Torneo tittade på midnattssolen. Vi har kännedom om endast två stycken försäljningar i silver, två stycken i brons och någon enstaka i tenn. 85.50g, 63,5mm, graverad av Arvid Karlsteen, Kvalitet 1+/01-01.  Hildebrand I, S. 447, 123


ÅTSIDA
Konungens högervända bröstbild med mantel draperad över harnesk samt omskriften: "CAROLVS XI, DEI GRATia SVECorum, GOTHorum, VANDALorum REX", som översatt lyder=Karl XI, med Guds nåde svears, göters och venders konung. Längs ned gravörens monogram "AK".


FRÅNSIDA
Midnattssolen med strålar ovanför ett segment av jordgloben samt texten ovanför: "SOLI INOCCIDVO SOL OBVIVS ALTER", vilket översatt blir=Solen som inte går ned möter en annan sol. I avskärningen text och årtal på tre rader: "ITER REGIS AD BOTNIAM / OCCIDENTALEM MENSE / IVNIO 1694", som översatt lyder=Konungens resa till Västerbotten i juni månad 1694.


KÖNIGREICH. Karl XI., 1660-1697. Medaille 1694, von A. Karlsteen, auf seine Reise in die Provinz Västerbotten zur Beobachtung der Mitternachtssonne vom 14.-15. Juni. Geharnischtes Brustbild mit Rückenansicht r. mit umgelegtem Mantel//Teil vom Globus, auf dem der Bottnische Meerbusen mit zwei Flüssen (beschriftet: Sinus Botnicus und Torne) zu sehen ist, darüber die strahlende und aufgehende Mitternachtssonne. Hildebrand I, S. 447, 123; Stenström (NNÅ 1945) 94. RR