Karl XIV Johan - Kröningen i Stockholm den 11 maj 1818 av Ludvig Persson Lundgren - VACKERT EXEMPLAR

2 950 kr

Karl XIV Johan - Kröningen i Stockholm den 11 maj 1818
Ett mycket vackert exemplar med full stämpleglans, tekniskt ocirkulerad, med endast mindre märken av hantering. Brons, 41.28mm, 34.83g, Hildebrand 26, kvalitet 01-01/0.


ÅTSIDA
Konungens högervända krönta byst iklädd full kröningsskrud samt omskriften: "CAROLUS XIV JOHANNES, D G SVEC NORV GOTH VAND REX" som översatt lyder: "Karl XIV Johan, med Guds nåde, svears, norrmäns, göters och venders konung". Längs ned under bilden, gravörens initialer LPL.


FRÅNSIDA
Inom korslagd olivkrans texten: "CORONATUS STOCKHOLMIAE DIE XI MAJI A MDCCCXVIII", vilket översatt lyder: "Krönt i Stockholm den 11 maj år 1818"