Karl XIV Johan - Kungahusets tillväxt 1829 av Maritz Frumerie - MYCKET SÄLLSYNT - RR

17 900 kr

Karl XIV Johan - Kungahusets tillväxt 1829 - RR
En synnerligen ovanlig och mycket läcker silvermedalj med blå-guldskimrande patina med full original stämpelglans bevarad. Tekniskt ocirkulerad med endast mindre märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. En medalj som tar andan av betraktaren. I min inventering har jag endast noterat detta exemplar under de senaste 20 åren. Medaljen saknades bla i greve Bondes omfattande medaljsamling, dock fanns ett mycket dåligt exemplar (kvalitet 1?) i Sune Eberhards samling som såldes av Felix Schlesinger i Amsterdam 1937. Fn känner jag alltså endast till två exemplar i privat ägo! En medalj för samlaren av extrema sällsyntheter! Silver, 77.71g, 52.91mm, Hildebrand 33, Kvalitet 01.


Åtsida
Avbildande kronprins Oskar (I):s tre söners högervända bröstbilder: Karl (XV), Gustaf  och Oskar (II) samt omskriften: "AUCTA REGIA DOMUS - CAROLO GUSTAVO OSCARE", som översatt betyder: "Konungahuset utökat genom Karl, Gustav,Oskar". Under bilden gravörens namn: "M. FRUMERIE".


Frånsida
En krönt tronande kvinna personifierande riket Sverige bärande antik dräkt med spira i vänstra handen,  och högra vilande  på en sköld med tre kronor. Till vänster vilar ett liggande lejon. I bakgrunden tornande berg och ovanför bergstopparna syns stjärnbilden Karlavagnen. Ovanför allt texten: "NUMERO, MOX LUMINE COMPAR", som betyder: "Lika i antal och snart i glans". Längst ned i avskärningen texten: "ORDD REGNI GRATULAB A MDCCCXXIX", som översatt betyder: "Från rikets ständer,som frambär lyckönskan 1829".