Karl XV, 2 Riksdaler riksmynt 1864 - Tilltalande exemplar

6 500 kr

Karl XV, 2 Riksdaler riksmynt 1864 - Tilltalande exemplar
Kvalitet god 1+,    SMB 16