Konung Gustav Vasas fortsatta kamp för fäderneslandets befrielse från andligt och politiskt förtryck 1523 - VACKERT EXEMPLAR av Arvid Karlsteen

9 900 kr

Konung Gustav Vasas fortsatta kamp för fäderneslandets befrielse från andligt och politiskt förtryck 1523
En vacker medalj graverad av Arvid Karlsteen, åtsidan 1699 och frånsidan 1700 efter Keders projekt. Vacker präglingsglans med fin ton. Kvalitet 01, 59.45g, 51.81mm, Ex Künker 2013:211:2375. Hildebrand 5, Stenström 110


ÅTSIDA
Gustav VAsas högervända bröstbild med långt skägg, iklädd manteldraperat harnesk samt om skriften: "GUSTAVUS I, D G REX SVE" som översatt lyder: "Gustav I, Sveriges konung". Under bilden gravörens initialer "AK".


FRÅNSIDA
En triumfport med konungens bildstod till häst är placerat ovanpå mellan den krönta sveaskölden och kristi monogram samt omskriften: "OB PATRIAM FIDEMQUE STRENUE VINDICATAS" som översatt lyder: "Till tack för att han modigt värnat fosterlandet och (den kristna) tron"


SCHWEDEN KÖNIGREICH Gustav Vasa, 1521-1560
Silbermedaille o. J. (1700), von A. Karlsteen, auf seinen Kampf für das Vaterland. Geharnischtes Brustbild r. mit umgelegtem Mantel//Triumpfbogen. 51,81 mm; 59,45 g. Hildebrand I, S. 7, 5; Stenström (NNÅ 1945), 110. Feine Tönung, vorzüglich