Konung Karl XI med sin drottning Ulrika Eleonora d:ä - 1690 - Enda kända exemplaret i modern tid - XR

29 900 kr

Konung Karl XI med sin drottning Ulrika Eleonora d:ä - 1690 - Enda kända exemplaret i modern tid - XR
En mycket pampig skådepenning avbildande Sveriges konung och drottning tänkt att i silver och guld utdelas som minnespenning till prominenta gäster vid det kungliga hovet. Det här utbjudna bronsexemplaret är synnerligen sällynt och är det enda jag har kännedom om. Medaljen saknades i vår tids största samlingar som greve Bonde på Ericsbergs slott som såldes 2008-2010 och Sunde Eberhard Cronas samling som såldes 1937. Detta är sålunda ett tillfälle för dig som söker läckra, sällsynta och betydelsefulla numismatiska objekt. Det här utbjudna exemplaret är i ocirkulerat praktskick med full sammetsglänsande präglingsglans, dock har plantsen några sprickor. Fälten är närmast perfekta med helt minimala hanteringsmärken.

Medaljen är präglad i hög vacker relief, en teknik som satte medaljpressen på prov och vi tangerar materialets begränsningar både för stamparna och medaljämnet. Kvalitet 01/0, 121.39g, 60.6mm, Hildebrand 144, Stenström 26. XR


Åtsida
Konungens högervända bröstbild bärande harnesk draperad av mantel samt omskriften: "CAROLVS XI, DEI GRATIA SVEC, GOTH, VANDAL REX" som översatt betyder: "Karl XI, med Guds nåde Sveriges, göters och venders konung". I harneskärmen graverens namn "AKarlsten"


Frånsida
Drottningens lagerkransade högervända bröstbild med pärlor i nackhåret. Mantel draperad över axlar och bröst, runt halsen hänger ett halsband med stor pärla nedhängande mellan de framskjutande brösten. I omskriften: "VLRICA ELEONORA, DEI GRATIA REGINA SVECIAE", som översatt betyder: "Ulrika Eleonora, med Guds nåde Sveriges drottning".  Under bilden gravörens namn "AKarlsten".