Kristina - Minnespenning 1647 av Sebastian Dadler - ocirkulerat toppexemplar - RR

29 900 kr

Krigets framgångar, plundringar och krigsbyten som transporterades hem till Sverige gladde den nyfikna Kristina mycket. Det omtalas att hon ofta otåligt stod och väntade på karavanen av krigsbyten och alla kulturskatter när de kom till slottet. Hon var med när lådorna bröts upp innehållande sällsynta böcker och manuskript som hon ivrigt studerade och införlivade i sin allt mer omfattande boksamling. Säkert finns ett samband mellan hennes glädje över krigets framgångar, det svällande krigsbytet som transporterades hem till henne och den vackra medaljen som graverats av Johann Sebastian Dadler med årtal 1647. 


Ett tekniskt ocirkulerat toppexemplar med fullt bevarad skimrande präglingsglans och endast lätt kabinettsslitage på de högsta punkterna och obetydliga hanteringsmärken. På frånsidan en obetylig fläck kl  21.  Toppexemplar. Kvalitet 01/0, RR, brons, 88.68g, 60mm. Hildebrand 19. Ett tillfälle för finsmakaren och samlaren av extrema kvaliteter och rariteter.


På åtsidan avbildas den 21-åriga drottningen i nästan framvänd profil med lockigt hår och krona i nacken, draperad i pärlhalsband och smycken, allt inom en glesbladig lagerkrans. I omskriften: "CHRISTINA D. G. SUEC. GOTH. WAND. QUE DESIGN. REGINA ET PRINC. HAERED.", hela texten översatt till svenska lyder: "Kristina, med Guds nåde svears, göters och venders utsedda drottning och arvfustinna". 


På frånsidan avbildas frälsaren stående i centrum inom en praktfullt ornamenteradram av fruktklasar och bevingade änglar. Högst upp tre vapensköldar: Lilla riksvapnet, Vasevapnet och Götalejonet. I omskriften: "SALVATOR MUNDI, SALVA NOS. M DC XLVII.", som översatt lyder: "Världens frälsare, fräls oss. 1647".