Kristinas självständighetsbegär av Giovanni Battista Guglielmada - SÄLLSYNT

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Drottningens självständighetsbegär  (Redan såld)
Kristinas anspråk på fullkomligt oberoende såsom självständig drottning, även sedan hon abdikerat den svenska tronen, föranledde ofta tvister och för henne obehag. Speciellt gällde det i anledning av påvens beslut att afskaffa den s. k. kvartersfriheten eller den åt främmande sändebud medgivna och även av Kristina yrkade rättigheten att det hus där de bodde, skulle betraktas som en asyl för personer, som dit tog sin tillflykt undan rättvisans tjänare. En sådan tvist gav påven Innocentius XI anledning att dra in den pension av 12.000 Riksdaler Kristina allt sedan år 1658 fått uppbära från den påvliga skattkammaren. Beskeded om indragning lindade Kristina in i ett brev där hon skrev att hon prisade sin lycka, emedan ingenting hade varit henne så obehagligt, som att stå į förbindelse för denna gåva. Denna minnespenning avser Kristinas tänkesätt och även måhända hennes avsky för äktenskap.


Om medaljen och dess sällsynthet  - Ex. Crona 1937:261
Ett mycket vackert och praktfullt exemplar, tekniskt ocirkulerad, med full präglingsglans och endast obetydliga märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna.  I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren tre försäljningar noterats. Medaljen i brons saknades i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. Det här utbjudna exemplaret ingick i storsamlaren Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 261. Graverad av Giovanni Battista Guglielmada. Ex. Crona 1937:261, (Ex. Thomas Lautz 3370, Ex. J. Pedersen 1995). Kvalitet 01, Sällsynt, 83.56g, 62mm. Hildebrand 107.


Åtsida
Kristinas högervända bröstbild samt omskriften: "REGINA CHRISTINA"


Frånsida
En paradisfågel flygande åt höger ovanför molnen. Nederst kuperad mark. I omskriften: "LIBERO I NACQVI E VISSI E MORRO SCIOLTO", som översatt betyder: "Fri har jag fötts och levat, och jag skall dö fri". Paradisfågeln flyger, enligt sägen, i den fria rymden, utan att någonsin söka vila på jorden.