Prinsessan Sophia Albertina - Minnespenning 1783, graverad av Fehrman 1784 - Praktexemplar, MYCKET SÄLLSYNT

14 900 kr

Prinsessan Sophia Albertina - Minnespenning 1783, graverad av Fehrman 1784 - Praktexemplar, MYCKET SÄLLSYNT
Minnespenning med anledning av prinsessans vård om Frimurare barnhusets barn vid en eldsvåda den 24 december 1783. Julafton 1783 upkom en eldsvåda hos en enskild hyresgäst i barnhuset. Prinsessan lät genast inrymma de husvilla barnen i sitt palats vid Gustaf Adolfs torg. Praktexemplar, präglad i hög relief. Silver, 31,46g, 37.70mm, Kvalitet 01/0. R. Graverad av C.G. Fehrman. Hildebrand 2:311:3. Prinsessan Sophia Albertina var dotter till konung Adolf Fredrik och syster till konung Gustav III.