Prinsessan Sophia Albertinas födelse den 8 oktober 1753 av Fehrman - OCIRKULERAT PRAKTEXEMPLAR - RRR

8 950 kr

Adolf Fredriks och lovisa Ulrikas dotter Sophia Albertina föddes den 8 oktober och döptes den 11 oktober i rikssalen av ärkebiskopen Henrik Benzelius. Sophia Albertina var syster till Gustav (III) och Karl (XIII) och blev sedemera abedissa i i stiftet Qvedlingburg i Tyskland 1787.


Om medaljen och dess sällsynthet - Ex Bonde - RRR
En dynastiskt intressant medalj. Ett praktexemplar i ocirkulerat skick med fullt bevarad och vackert röd-blå-guldskimrande präglingsglans, endast med helt obetydliga märken av hantering och helt lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast ett enda exemplar i noterats och det är det här utbjudna bronsexemplaret som ingick i greve Bondes samling och såldes av Nordlind i Stockholm 2009 med objektsnummer 519 och klubbades då för 1.700 kronor exklusive köparprovision. Utöver detta exemplar saknades medaljen helt i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel och även i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937. Det här utbjudna bronsexemplar är sålunda det enda av mig kända i den privata marknaden, enligt ovanstånde statistiska källor. Medaljen torde sålunda vara extremt sällsynt.  Graverad av Carl Gustaf Fehrman. Kvalitet 01/0, RRR, 13.36g, 35mm, Hildebrand 25b.


Åtsida
Adolf Fredrik och Lovisa Ulrikas högervända bröstbilder samt omskriften: "AD. FRID. ET LUD. ULR. D. G. REX ET REG. SVEC". Under Konungens bröstkant: "C.G.F"


Frånsida
Ett ungt växande träd med hög, rak stam och tät lövkrona. I omskriften: "FACTURA NEPOTIBUS UMBRAM" och i avskärningen : "SOPHIA ALBERTINA NAT. D. 8. OCT. 1753". Hela texten översatt lyder: "Det skall bringa skugga (=hugnad) åt de efterkommande - Sophia Albertina, född den 8 oktober 1753".