Sverige, Fredrik I 1720-1751, Riksdaler 1727, avslag på fyrkantigt ämne - Aluminium - RR

15 000 kr

Sverige, Fredrik I 1720-1751, Riksdaler 1727, avslag på fyrkantigt ämne - Aluminium - RR
Den vackra riksdalern 1727 med konungaparets dubbelporträtt, Fredrik och Ulrika Eleonora. Ett intressant och mycket sällsynt senare avslag med originalstampar. Avslagen är ensidiga, dvs paret består av två separata fyrkantiga avslag. Troligtvis slutet av 1800-talet. Kvalitet 01/0, SM65, Aluminium. Åtsida 51.90g, frånsida 56.68g. Bifogar sidan 929 ur kommande "SVERIGES MYNTBOK 995-2022"