Sverige, Gustav III 1771-1792, Bronsmedalj 1792 med anledning av konungens död, graverad av C.H. Küchler

3 950 kr

Sverige, Gustav III 1771-1792, Bronsmedalj 1792 med anledning av konungens död
Ett vackert exemplar i fin mörk ton. Graverad av C.H. Küchler. Brons 86.89g, 55.89mm, Hildebrand 89. Kvalitet 01-01/0. 


ÅTSIDA
Konungens högervända bild samt omskriften: "GUSTAVUS III, Dei Gratia REX SVECIAE" som i översättning betyder=Gustav III, med Guds nåde Sveriges konung. Under bilden återfinns gravörens namn: "C. H. KÜLCHER FEC", där FEC är förkortning för latinets Fecit=Han gjorde.


FRÅNSIDA
En cypresskransad urna täckt av en kunglig krona ovanpå ett gravmonument. I bakgrunden en mängd fanor, spjut och andra antika vapen. På var sida om gravmonumentet gudinnor. I omskriften upptill står: "TAM MARTE QUAM MERCURIO" på gravmonumentet: "HEU MALE PEREMPTUS" och längst ned i avskärningen: "NATUS Die XXIIII JANuarii MDCCXXXXVI,SUCCessit Die XII FEBruarii MDCCLXXI, TRUCIDatus Die XVI MARTii MDCCXCII, OBiit Die XXIX SUPrascripto MENSe ET ANno." Vilket i sin helhet översätts till = Såväl genom krig som genom handel - Ack, olyckligt bragt om livet - Född den 24 januari 1746, uppsteg på tronen den 12 februari 1771,sårades dödligt den 16 mars 1792, dog den 29 sagda månad och år.

#