Sverige, Gustav III 1771-1792, Kröningen 1772 - PRAKTEXEMPLAR graverad av G. Liungberger

7 500 kr

Sverige, Gustav III - KONUNGENS KRÖNING 1772 - PRAKTEXEMPLAR
Ocirkulerat toppexemplar av Gustav III:s kröningsmedalj - Stockholms Storkyrka 29 maj 1772. Frostad relief och djupt glänsande fält, endast obetydliga märken av hantering. Graverad av G. Liungberger. Hildebrand 15. Kvalitet 01/0, vitmetall, 56mm, 59.58g

ÅTSIDA
Konungens krönta bröstbild med utslaget hår, bärande kröningsdräkt med de fyra ordenskedjorna. I Omskriften "GUSTAVUS III. D. G. REX SVECIAE.". Nedaför bilden gravörens namn "LIUNGBERGER".

FRÅNSIDA
Konungen till häst i full kröningsdräkt bärande krona och spira. I omskriften "PATRIAE CURA SALUSQVE TUA". I avskärningen nedtill texten på tre rader "CORONAT. HOLMIAE / D. XXIX MAII /MDCCCLXXII."