Sverige, Karl X Gustav 1654-1660, Silverriksdaler 1660 till konungens begravning - XR - MEDALJPRÄGLAT PRAKTEXEMPLAR!

125 000 kr

Karl X Gustavs begravning, Riksdaler 1660, medaljpräglad, XR - PRAKTEXEMPLAR!
Ett enastående välbevarat exemplar av den ytterst sällsynta riksdalern 1660 till konungens begravning. Riksdalern är medaljpräglad med fantastisk bottenlyster och fräshör. Kvalitet 01, Silver, 26.72gram, 41.50mm. Vi har endast noterat detta exemplar i vår inventering.


Referens till tidigare myntpräglade kastmynt 1 Riksdaler 1660:
- Ex. Hagander, kv 1+, 27.07gram, MISAB:s auktion 2016:17:255 såld för 102.000:-
- Ex Bonde, kv. 1+/01, 28.24g, Ulf Nordlind 2008:3:353, såld för 24.000:-. senare såld på Philea 2018:14:39 för 115.000:-.
Auktionspriserna angivna utan köparprovision.


Vid inventering av tidigare försäljningar av motsvarande myntpräglade 2/3 riksdalrar 1660 befinner de sig i viktspannet 16.64-17.39 gram. För att korrespondera till riksdalerns finvikt om 25.7 gram betyder det att kastmynten defacto är präglade med sk medaljsilver om ca 96% renhet till skillnad mot myntsilvret som håller ca 88% renhet. När det gäller riksdalerpräglingarna, dels den här utbjudna "medaljpräglade" och Haganders exemplar är de också båda präglade i medaljsilver. När det gäller Bondes ex kan man av den ojämna plantsen ana att metallstöld eventuellt skett, vilket i så fall indikerar att den är präglad i myntmetall, 88% renhet. Om ovanstående iaktagelser är korrekta skulle det innebära följande.


1. Riksdalern 1660 förekommer dels medaljpräglad och dels myntpräglad (Ex. Hagander) med samma vikt och finhet 96% . Stamparna skiljer något mellan dessa båda.


2. Riksdalern 1660 förekommer även myntpräglad med myntsilver (Ex Bonde) till normal riksdalervikt 29.3 gram och finhet om 88%. Bondes ex är i så fall viktsjusterat (ev. metallstöld)


3. Samtliga iakttagna 2/3 riksdaler 1660 är myntpräglade i medaljsilver med finhet om 96% med en vikt om ca 17 gram.
DELBETALA DITT KÖP

Önskar du förvärva dyrare objekt erbjuder vi dig att dela upp din betalning på upp till 24 månader, vilket sker på något av följande vis.


UPP TILL 24 MÅNADERS RÄNTEFRIA KÖP VIA WASA KREDIT

 • Maxbelopp 100.000:-
 • Uppläggningsavgift 495:-
 • aviavgift/månad - 45:-
 • kreditupplysning görs
 • Du erhåller det du köper direkt när avtalet är signerat


UPP TILL 60 MÅNADERS KÖP MED 5.95% RÄNTA VIA WASA KREDIT

 • Maxbelopp 100.000:-
 • Uppläggningsavgift 495:-
 • aviavgift/månad - 45:-
 • kreditupplysning görs
 • Du erhåller det du köper direkt när avtalet är signerat


UPP TILL 6 MÅNADERS RÄNTEFRITT KÖP VIA ROBERTO DELZANNO

 • Maxbelopp - ingen övre gräns
 • Det du köper kvarligger hos mig tills allt är betalt