Sverige, Karl XI 1660-1697, Bronsmedalj med anledning av kungens uppfostran och bildning ca 1666, PRAKTEXEMPLAR, graverad av Arvid Karlsteen

7 500 kr

Sverige, Karl XI 1660-1697, Bronsmedalj med anledning av kungens uppfostran och bildning ca 1666, PRAKTEXEMPLAR, graverad av Arvid Karlsteen
Ett osedvanligt vackert exemplar med endast lätt kabinettsslitage på de högsta partierna och obetydliga kontaktmärken. Brons, 37.88g, 50.4mm, Kvalitet 01/0. Hildebrand 13.


ÅTSIDA
Konungens harneskprydda bild vänd åt höger samt omskriften: "CAROLVS XI, Dei Gratia REX SVECIAE" som i översättning blir = Karl XI, med Guds nåde Sveriges konung.


FRÅNSIDA
Konungen bärande hermelinmantel, knäböjande med vänstra handen på bröstet, pekande med den andra på riksregalierna framför honom och samtidigt blickande upp mot det strålande (יהוה) "JEHOVA". I omskriften: "SED ET HAEC QVAE NON POSTV LASTI DEDI TIBI" som översätts till = Men jag har givit dig även det som du inte har bett om.