Sverige, Kronprins Carls (XV) giftermål med Lovisa den 19 juni 1850, graverad av P.H. Lundgren

2 500 kr

Sverige, Kronprins Carls (XV) giftermål med Lovisa den 19 juni 1850
Silvermedalj med anledning av Kronprins Carls förmälning med Vilhelmina Fredrika Alexandra Lovisa av Nederländerna i Stockholm den 19 juni 1850. Silver, 37.82gram, 42.95mm, Hildebrand 3, Kvalitet 1+, graverad av P.H. Lundgren.

ÅTSIDA
Inom en krans av Akasia och Myrten kronprinsparets initialer C och L krönta va furstliga kronor samt omskriften: "IN AUGUSTOS PRINCIPUM
CAROLI ET LUDOVICAE HYMENAEOS". Som i översättning lyder=Vid fursteparet Karl och Lovisas höga förmälning.

FRÅNSIDA
Högst upp två händer som är sammanlagda inom strålkets och under dem ett altare på vilken en kunglig krona vilar. På altarets framkant bokstaven G inom en dubbel triangel. Framför altarets fot ligger frimurareinsignier, vid sidorna och på abstånd ses berg och barrskog. I omskriften: "AUREA VENTURIS, SOL, PORRIGE GAUDIA LUSTRIS". Längst ned i avskärningen står: "LIBER MURATORES SVECI Die XIX JUNII MDCCCL". Hela texten lyder i översättning = O, sol, skänk gyllene glädje åt kommande lustrer - De svenska frimurarna den 19 juni 1850. Längst ned vid kanten gravörens initialer: "P.H.L."