Sverige, Oskar I 1844-1859, Bronsmedalj med anledning av firandet av den Kungliga akademien 1835. Graverad av M. Frumerie

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Sverige, Oskar I - Bronsmedalj - Kungliga akademin 100 år 1835
Ett vackert ocirkulerat exemplar utgiven till minne av firandet av Kungliga Akademin för de fria konsternas hundraårs fest 1835. Graverad av M. Frumerie. På åtsidan Oskars högervända bröstbild bärande Serafimerkedja och Karl XIII:s ordenskors. På frånsidan Minervar skrivande med stylus omgiven av konstärsverktyg. Hildebrand 8. Brons, 56mm, 94.16g. Kvalitet 01-01/0.


ÅTSIDANS TEXT
"JOSephus FRanciscus OSCAR,REGNorum SVECiae ET NORVEGiae PRINCeps SUCCESSOR". Som i översättning lyder=Josef Frans Oskar, Sveriges och Norges rikens
kronprins.


FRÅNSIDANS TEXT
CANCELLARIO PRINCIPI ET PRIMO - REGIA ARTium LIBeralium ACADEMIA ANNO PRIMI JUBILAEI MDCCCXXXV". Som i översättning lyder=Kungl. akademien för de fria konsterna till sin furstlige och förnämlige kansler i sitt först jubileumsår 1835.

#