Sverige, Oskar II 1872-1907, Silvermedalj 1886 till sextonde allmänna jordbruksmötet- av A. Lindberg

1 950 kr

Sverige, Oskar II, Silvermedalj 1886 - av A. Lindberg
Ett mycket vackert exemplar av en pampig silvermedalj utgiven med anledning av Svenska lantbruksmötet 1886. Vacker patina. Silver 90.90g, 58mm, Kvalitet 01/0.

ÅTSIDA
Oskar II:s vänstervända bild med omskriften " OSCAR II SVERIGES OCH NORGES KONUNG" Längs ned gravörens namn "A. LINDBERG"

FRÅNSIDA
Svea tronanden med sköld med tre kronor samt symboler för det svenska jordbruket. I omskriften "SEXTONDE ALLM • SVENSKA - LANTBRUKSMÖTET 1886" Längst ned instansat på två rader "T. HINTZE / ERINRAN"

#