Tronföljaren Adolf Fredriks ankomst till Sverige den 25 september och intåget i Stockholm den 14 oktober 1743

4 950 kr

Tronföljaren Adolf Fredriks ankomst till Sverige den 25 september och intåget i Stockholm den 14 oktober 1743
Adolf Fredrik avhämtades av riksråderna friherre Axel Löwen och friherre Erik Wrangel i Hamburg, där han den 3 september 1743 underskrev sin försäkran. Kort därefter skedde afvesan till Stralsund. Den 23 september gick Prinsen från godset Lanken på Rügen ombord på örlogsskeppet Fridericus Rex,. Adolf Fredrik landssteg den 25 i Karlskrona och kom den 12 oktober till Carlberg, varifrån det högtidliga intåget i huvudstaden skedde två dagar senare. Den 17 oktober avlade prinsen tro- och huldhetsed i rikssalen och intog sin plats i rådet. Svenska riksdagen hade redan den 12 september blivit upplöst, men samma dag hade rådet och ständerna inför Konungen avlagt tro- och huldhetsed till den valde tronföljaren, varvid Rikets Ständer beslútat, att han, om konungen Fredrik I skulle bli sjuk, ägde under tiden föra regeringen. Lantmarskalken och de övriga talmännen jämte några deputerade kvarstannade emellertid i Stockholm, för att å ständernas vägnar mottaga Prinsen.


Medaljen och dess sällsynthet - R
Ett trevligt exemplar med lyster, dock med en del märken och cirkulationsslitage. Medaljen präglades och utdelades sannolikt i en större upplaga då man ville uppmärksamma händelsen med prinsens ankomst till Sverige. Utöver det här utbjudna exemplaret har tre exemplar sålts under de senaste ca 20 åren vilka registrerats i den internationella databasen Coin Archives Pro, där ett av dessa ingick i greve Bondes samling 2010:415. Medaljen ingick även i övriga storsamlingars samlingar som Sven Svensson, Hirsch 1966:994 och Sune Eberhard Crona, Amsterdam 1937:616. Att medaljen ingått samtliga storsamlares samlingar vittnar om hur dessa uppfattade betydelsen av händelsen och utgåvan kopplad till detta. Totalt har jag alltså kännedom om sex exemplar i modern tid. Graverad av Daniel Fehrman. Silver, 13.73g, 33mm, kvalitet 1+/01, R, Hildebrand 6. 


Åtsida
Tronföljaren Adolf Fredriks högervända bröstbild bärande harnesk, med veck av hermelinsmantel över vänstra axeln och ordensband. I omskriften: "ADOLPHUS FRID. REGNI SVEC. PRINC. HAER." och under bilden gravörens namn: "D. FEHRMAN". Omsskriftens text översatt lyder: "Adolf Fredrik, arvfurste till Sveriges rike".


Frånsida
Den strålande solen stiger upp över havet och fördriver de tunga molnen. Vid en strandklippa ligger ett fartyg med tre kronor i flaggan. I omskriften: "UT VIDI VICI". och i avskärningen: "M.DCC.XLIII". Hela texten översatt betyder: "Så snart jag såg så segrade jag. - 1743"


Frånsidans symbolik och dess tolkning
Sverige hade precis rest sig ur "askan" och en nära kollaps. Det illa skötta ryska kriget hade slutat i katastrof med stora förluster som till stor del kom av sjukdomar och misskötsel. Dalkararna hade rest sig i revolt mot det illa skötta kriget och de onödiga förlusterna av liv och lem och tågade mot Stockholm där veritablet krig bröt ut i Kungsträdgården (Daldansen) med döda och fängslade som slutresultat. Kungahuset hade klarat sig med nöd och näppe. Ryssland som i praktiken hade Sverige på knä och i sin hand, dikterade villkoren och mer eller mindre tvingade Sverige acceptera valet av Adolf Fredrik som tronföljare. Mot bakgrunden av dessa händelser kan man bättre tolka och förstå medaljens symbolik där solen (tronföljaren) i båten anländer och sopar bort alla "mörka moln" och därmed återställer ordning och lugnet i landet.

xx