Ulrika Eleonoras kröning 1719 - Extremt sällsynt hybrid med drottningens död och begravning 1742 - Av Hedlinger - Ett ocirkulerat toppexemplar och RRR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Drottning Ulrika Eleonoras kröning i Uppsala domkyrka den 17 mars 1719.  (Redan såld)
Ulrika Eleonoras kröning var den sista som ägde rum i Uppsala domkyrka. Kröningsakten förrättades av ärkebiskop Mathias Steuchius. Dagarna före och efter festen bevistade drottningen med sin gemål (Fredrik I) och hennes systerson hertigen av Holstein offentliga disputationer och tal. Fjorton teologie doktorer promoverades. Hyllningen till drottningen skedde därefter i Stockholm den 11 april.


Om medaljen och dess sällsynthet - Ex. Bonde - HYBRID - RRR
Ett mycket vackert, tekniskt ocirkulerat, bronsexemplar med full lyster, med obetydliga märken av hantering och endast lätt kabinettsslitage på de högsta punkterna. Åtsidan har präglats med en sprucken stamp vilket ger sig till uttryck som en "stampskada", en tunn ås som går från kl 10 mot nacken på drottningen. Sprickan i stampen har fyllts med metall under präglingen och därmed orsakat en tunt upphöjt streck på medaljen. Medaljen är en så kallad hybrid där man av misstag eller medvetet blandat ihop stampar avsedda för olika utgåvor. Den här medaljen har istället för den ordinarie åtsidestampen präglats med åtsidestampen avsedd för drottningens död 1741 och begravning 1742, vilket gör att medaljen är präglad och utgiven efter detta datum. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast två bronsexemplar noterats, varav det ena som utbjuds här ingick  i greve Bondes samling som såldes 2009 med objektsnummer 440, det andra exemplaret såldes av Künker 2015. Utöver dessa två exemplar har jag överhuvudtaget inte noterat några ytterligare bronsexemplar. Medaljen saknades sålunda även i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel och i  Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937. Det här utbjudna bronsexemplaret som ingick i greve Bondes samling  är således det andra av mig kända i den privata marknaden, enligt ovanstånde statistiska källor.  Medaljen torde vara extremt sällsynt. I Kungliga Myntkabinettets samling saknas även bronsexemplar, dock finns ett i silver och ett i tenn. Graverad av Johann Carl Hedlinger. Kvalitet 01/0, RRR, 73.85g, 52.5mm. Åtsida präglad med stamp av Hildebrand 19a och frånsida med stampa av Hildebrand 6.


Åtsida av Hildebrand 19a
Drottningens högervända bröstbild med diadem och pärlsnören i nackhåret. Iklädd kunglig manteln med hermelinskrage över skulldran fasthållen genom ett dubbelt pärlsnöre. Utan gravörens signatur.I omskriften: "VLRICA ELEONORA. D. G. REGINA SVECIAE".  


Frånsida av Hildebrand 6
En lejoninna står, omgiven av fyra lika stora ungar, vid sidan av ett berg där man ser öppningen till hennes grotta. I omskriften: "CVRAE SED DELICIAE". I avskärningen: "CORONA. IMPOSITA. VPS. D. XVII. MAR. A. MDCCXIX". Hela texten översatt lyder: "Omsorger, men glädjeämnen - Vid kröningen i Uppsala den 17 mars år 1719". Lejoninnan syftar på drottningen som med omsorg styr och tar hand om de fyra stånden (lejonungarna).