OM OSS

Roberto Delzanno Mynthandel
Vänd dig med förtroende till mig, ett innovativt företag i framkanten med mångårig erfarenhet av professionell mynthandel. Medlem av Sveriges Mynthandlares Förening (SMF), Svenska Numismatiska Föreningen (SNF), livstidsmedlem i American Numismatic Association (ANA), tillförordnad värderingsman av Sveriges Handelskamrar och följer därmed de högt ställda kraven på professionalism som stipuleras.


Författare av numismatisk litteratur med eget förlag
Jag är en professionell numismatiker och aktiv författare med eget förlag med följande nyutgivna eller planerade böcker:

Utgivna
- SVERIGES GULDMYNT 1512-2020
- SVERIGES MYNTBOK 995-2022

Planerade
- MYNTÅRSBOKEN 2022 - utkommer december 2021
- SVERIGES MEDALJER - utkommer 2022
- Arvid Karlsteen - En svensk medaljgravör utkommer 2023
- ROMERSKA RIKET - Ett mynt berättar historien 2024
- SVERIGES HISTORIA - Medaljens baksida berättar 2024/25
- Sveriges Besittningsmynt II 1561-1878 utkommer 2024/25

Jag har även tidigare varit medförfattare till flera värderingsböcker bla: Sveriges Mynt 1987, Svenska Mynt 1997 & 1998 och även redaktör för den numismatiska och historiska tidskriften Myntrapport under 1990-talet. 2018 utgav jag en specialkatalog över Fredrik I:s mynt från Hessen - Kassel 1730 - 1751.


Akademisk bakgrund
Jag har även en omfattande akademiska bakgrund med 8½ års heltidsstudier vid Stockholms Universitet som är uppdelade på två studieperioder. Period 1 1978-1980 då jag studerade matematik, astronomi, statistik och geovetenskap. Period 2 som inträffade när jag lämnade numismatiken 1998 och läste då in en Kandidatexemen i Företagsekonomi och en Magisterexemen i Data och Systemvetenskap och examinerades 2001 med toppbetyg. Ni som räknar antal år som jag studerat invänder säkert att det inte är 8½ år:-), men min vana trogen läste jag in period två i dubbel fart, dvs det som normalt skulle ta 6½ år läste jag in på 3½ år...Jag jobbade därefter en kort period som riskmanagementkonsult på det amerikanska konsultbolaget Anderson Consulting. 2002-2006 var jag anställt på Södertörns Högskola som adjunkt och undervisade i programmering, gränssnittsutveckling, projektledning och handledde C-uppsatser på Multimediaprogrammet. 2006-2018 drev jag sedan olika företag och pensionerade mig slutligen 2018 för att på heltid återigen ägna mig åt min livslånga numismatiska passion.