OM OSS


Roberto Delzanno Mynthandel
Vänd dig med förtroende till mig, ett innovativt företag i framkanten med mångårig erfarenhet av professionell mynthandel och aktiv författare med eget bokförlag. Tilldelad Schivemedaljen i silver, belöningsmedalj för framstående författarskap, av Norsk Numismatisk Förenings (NNF). Tilldelad  IAPN "Book Prize" för världens bästa myntbok 2020 (Sveriges Guldmynt) och 2021 (Sveriges Myntbok 2022). Medlem av, och sekreterare i,  Sveriges Mynthandlares Förening (SMF), International Association of Professional Numismatists (IAPN), Svenska Numismatiska Föreningen (SNF), Norsk Numismatisk Förening (NNF), livstidsmedlem i Numismatic Literary Guild (NLG), livstidsmedlem i American Numismatic Association (ANA), medlem i American Numismatic Society (ANS), tillförordnad värderingsman av Sveriges Handelskamrar och följer därmed de högt ställda kraven på professionalism som stipuleras.


Författare av numismatisk litteratur med eget förlag
Jag är en professionell numismatiker, forskare och flerfaldigt prisbelönt författare med eget förlag med följande nyutgivna böcker:

- MEDALJER & KONSTNÄRER 2022 (Nominerad till IAPN "Book Prize" 2022)
- MYNTÅRSBOKEN 2022  (Nominerad till IAPN "Book Prize" 2021)
- SVERIGES MYNTBOK 995-2022 (Vinnare av  IAPN "Book Prize" 2021)
- SVERIGES GULDMYNT 1512-2020 (Vinnare av  IAPN "Book Prize" 2020)

.


Akademisk bakgrund
Jag har även en omfattande akademiska bakgrund med 8½ års heltidsstudier vid Stockholms Universitet som är uppdelade på två studieperioder. Period 1 1978-1980 då jag studerade matematik, astronomi, statistik och geovetenskap. Period 2 som inträffade när jag lämnade numismatiken 1998 och läste då in en Kandidatexemen i Företagsekonomi och en Magisterexemen i Data och Systemvetenskap och examinerades 2001 med toppbetyg. Ni som räknar antal år som jag studerat invänder säkert att det inte är 8½ år:-), men min vana trogen läste jag in period två i dubbel fart, dvs det som normalt skulle ta 6½ år läste jag in på 3½ år...Jag jobbade därefter en kort period som riskmanagementkonsult på det amerikanska konsultbolaget Anderson Consulting. 2002-2006 var jag anställt på Södertörns Högskola som adjunkt och undervisade i programmering, gränssnittsutveckling, projektledning och handledde C-uppsatser på Multimediaprogrammet. 2006-2018 drev jag sedan olika företag och pensionerade mig slutligen 2018 för att på heltid återigen ägna mig åt min livslånga numismatiska passion.