Romerska riket, Philip I 244-249 e.Kr, Seleucis and Pieria, Tetradrachm - Tekniskt ocirkulerad och skarp med fin lyster

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Romerska riket, Philip I 244-249 e.Kr, Seleucis and Pieria, Tetradrachm - Tekniskt ocirkulerad och skarp med fin lyster
En välbevarad tetradrachm präglad i den romerska provinsen Seleucis and Pieria år 247 e.Kr. Myntet är tekniskt ocirkulerad med skarpa detaljer. Åtsidan avbildar kejsarens lagerkrönta porträtt med omskriften på grekiska, "AYTOK K M IOYΛ ΦIΛIΠΠOY CEB," Frånsidan en stående örn med utsträckta vingar, I omskriften ΔHMAPX ЄΞOVCIAC VΠA TO Γ i fälten, längst ned ANTIOXIA SC . 12.45g, 26mm, Kvalitet 01-01/0


Philip I BI Tetradrachm of Antioch, Seleucis and Pieria. AD 247. AVTOK K M IOVΛI ΦIΛIΠΠOC CЄB, radiate, draped and cuirassed bust to right, seen from behind / ΔHMAPX ЄΞOVCIAC VΠA TO Γ, eagle standing facing, head and tail to right, holding wreath in beak; ANTIOXIA SC in two lines below. RPC VIII Online Unassigned ID 29035 (temporary); McAlee 904; Prieur 377. 12.45g, 26mm