Philip I 244-249 e.Kr, Seleucis and Pieria, Tetradrachm - Tekniskt ocirkulerad och skarp med fin lyster

3 950 kr

Romerska riket, Philip I 244-249 e.Kr, Seleucis and Pieria, Tetradrachm - Tekniskt ocirkulerad och skarp med fin lyster
En fantastiskt välbevarad tetradrachm präglad i den romerska provinsen Seleucis and Pieria år 246 e.Kr. Myntet är tekniskt ocirkulerad med skarpa detaljer och obetydlig fyndbeläggning. Åtsidan avbildar kejsarens lagerkrönta porträtt med omskriften på grekiska, "AYTOK K M IOYΛ ΦIΛIΠΠOY CEB," Frånsidan en stående örn med utsträckta vingar, SC i fälten. Kvalitet god 01-01/0. 12.39g, 26mm.