Romerska riket, Philip I 244-249 e.Kr, Seleucis and Pieria, Tetradrachm - Tekniskt ocirkulerad och skarp med fin lyster

3 950 kr

Romerska riket, Philip I 244-249 e.Kr, Seleucis and Pieria, Tetradrachm - Tekniskt ocirkulerad och skarp med fin lyster
En välbevarad tetradrachm präglad i den romerska provinsen Seleucis and Pieria år 246 e.Kr. Myntet är tekniskt ocirkulerad med skarpa detaljer. Åtsidan avbildar kejsarens lagerkrönta porträtt med omskriften på grekiska, "AYTOK K M IOYΛ ΦIΛIΠΠOY CEB," Frånsidan en stående örn med utsträckta vingar, SC i fälten, längst ned MON VRB. Kvalitet god 01-01/0Philip I BI Tetradrachm of Antioch, Seleucis and Pieria. Circa AD 246. AVTOK K M IOVΛ ΦIΛIΠΠOV CЄB, laureate, draped and cuirassed bust to right / ΔHMAPX ЄΞOVCIAC, eagle standing facing, head to left, with wings spread, holding wreath in beak; Ϛ to upper right, S-C across fields, MON VRB below. RPC VIII Online Unassigned ID 29139 (temporary); McAlee 901f-h; Prieur 310. Good Extremely Fine.