Trajanus 98-117, Dupondius Rom - Tilltalande porträtt

1 795 kr

Trajanus 98-117, Dupondius Rom - Tilltalande porträtt
På åtsidan Trajanus högervända strålkroneprydda bild samt omskriften: "IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P B". På frånsidan Fortuna tronande vänd åt vänster hållande roder och ymnighetshorn i händerna. I omskriften: "SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS" och i avskärningen"FORT RED". I fälten "SC". Kvalitet ca 1+)(1/1+, 13.49g, 27mm.