Faustina senior, gift med Antoninus pius (138-161) - PRAKTEXEMPLAR

5 950 kr

Faustina senior, gift med Antoninus pius (138-161) - PRAKTEXEMPLAR
Denar. Ett ocirkulerat praktexemplar, välpräglad och välcentrerad med fullt bevarad präglingsglans med fantastisk lyster. Kvalitet 01/0, 3.63g, ca 18mm. Myntet präglades under Antoninus Pius regeringstid som ett minnesmynt till Faustina som avled 141 e.Kr.


Åtsida
Faustinas högervända bild med håret uppsatt samt omskriften: "DIVA FAVSTINA"


Frånsida
Aeternitas stående framvänd, huvudet vänt åt vänster, hållande en glob i ena handen och i den andra en fladdrande slöja samt omskriften: "AETERNITAS"