Nero & Claudius ca 63-65 e.Kr - Didrachm - MYCKET SÄLLSYNT

11 950 kr

Nero 54-68 e.Kr
Didrachm präglad till minne av Claudius i Caesarea, Kapadokien ca 63-65 e.Kr. På åtsidan Neros högervända lagerkrönta bild samt omskriften: "NERO CLAVD D[IVI CLAVD F CAES]AR AVG GERMA". På frånsidan Claudius högervända lagerkrönta bild samt omskriften: "DIVOS CLAVD A[VGVST GERMANIC] PAT[E]R AVG. Cf. RPC I 3647. 7.72g, 23mm, kvalitet god 1+, MYCKET SÄLLSYNT